QUPA

QUPA D160

QUPA D160

 • QUPA電動膠圈釘裝機(A4) • 電動式打孔,,全抽刀功能,準確快捷(220-240V) • 4格邊位調較功能 • 裝釘厚度: 500張(70GSM..

HK0.00

QUPA S303 3:1

QUPA S303 3:1

 • QUPA手動鐵圈釘裝機(A4) • 手動式打孔,全抽刀功能,準確快捷 • 4格邊位調較功能 • 裝釘厚度: 120張(3:1)(70GSM) ..

HK0.00

第 1 ~ 2 筆,共 2 筆資料